Luận Văn Thạc Sĩ Hiện Đại Hóa Quân Sự Trung Quốc Hai Mươi Năm Đầu Thế Kỷ XXI

Discussion in 'Chuyên Ngành Châu Á Học' started by nhandang123, Mar 16, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Hiện Đại Hóa Quân Sự Trung Quốc Hai Mươi Năm Đầu Thế Kỷ XXI
  Quá trình phát triển tư tưởng hiện đại hoá quân sự của Trung Quốc (TQ): nêu khái lược về những yếu tố tác động đến quá trình hiện đại hoá quân sự TQ và quá trình hiện đại hoá từ thời cổ đại đến năm 1991, đặc biệt là sự phát triển tư duy hiện đại hoá quân đội của người đứng đầu đất nước, đứng đầu quân uỷ trung ương - yếu tố tác động sâu sắc nhất nhưng cũng cụ thể nhất đến tiến trình hiện đại hoá quân sự. Hiện đại hoá quân sự Trung Quốc từ năm 1991 đến nay: phân tích làm rõ những bước phát triển mới về tiềm lực quân sự của TQ có ảnh hưởng đến thế giới, khu vực. Xu hướng phát triển quân sự của Trung Quốc đến năm 2020 và những tác động ảnh hưởng đối với thế giới, khu vực và Việt Nam: đưa ra một số dự báo về phát triển tiềm lực quân sự TQ 20 năm đầu thế kỷ 21 và ảnh hưởng tới thế giới, khu vực và Việt Nam; đồng thời, nêu ảnh hưởng, một số kinh nghiệm và bài học của hiện đại hóa quân sự của TQ đối với Việt Nam.
  • Luận văn thạc sĩ
  • Chuyên ngành Châu Á Học
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Đỗ Minh Cao
  • Tác giả: Lê Thị Tuyết Mai
  • Số trang: 117
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại quốc gia Hà Nội 2010
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1024423
  https://drive.google.com/file/d/0BxR5dKUEC5RHFvVVJzSy16UFE
   
  Last edited by a moderator: Oct 13, 2017

Share This Page