Luận Án Tiến Sĩ Hiệu Quả Chương Trình Giáo Dục Tình Dục An Toàn Cho Học Sinh 5 Trường Trung Học Phổ Thông

Discussion in 'Chuyên Ngành Sản Phụ Khoa' started by quanh.bv, Jan 31, 2018.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Hiệu Quả Chương Trình Giáo Dục Tình Dục An Toàn Cho Học Sinh 5 Trường Trung Học Phổ Thông Tại Thành Phố Hồ Chí Minh
  Qua nghiên cứu giả thực nghiệm 1909 học sinh 05 trường Trung học phổ thông tại Thành phố Hồ Chí Minh với mục đích gia tăng kiến thức, thái độ về tình dục an toàn của các em. Can thiệp bằng giáo dục tình dục an toàn do các bác sĩ giảng dạy. Sau 01 năm đánh giá lại kiến thức thái độ của học sinh với cùng một bản câu hỏi, chúng tôi có những kết luận như sau: 1. Thay đổi tỉ lệ kiến thức đúng sau can thiệp: - Sau can thiệp có 1735 (90,9%) học sinh cải thiện kiến thức đúng về tình dục an toàn nói chung và chỉ có 174 (9,1%) học sinh không cải thiện, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê, p < 0,05. 2. Thay đổi tỉ lệ thái độ đúng sau can thiệp: - Sau can thiệp 872 (45,7%) học sinh cải thiện thái độ đúng về tình dục an toàn nói chung và có đến 1037 (54,3%) không cải thiện, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê, p < 0,05.
  • Luận án tiến sĩ y học
  • Chuyên ngành Sản phụ khoa
  • Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Duy Tài
  • Tác giả: Lê Văn Hiền
  • Số trang: 189
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh 2018
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.4&view=30705
  https://drive.google.com/uc?id=1y27BFVfdDA-5weZ_kxIfExWh8ALD9ahv
   
  Last edited by a moderator: Aug 23, 2019

Share This Page