Luận Án Tiến Sĩ Hiệu Quả Công Tác Giáo Dục Chính Trị - Tư Tưởng Cho Công Nhân Các Khu Công Nghiệp Ở Miền Đông Nam Bộ

Discussion in 'Chuyên Ngành Công Tác Tư Tưởng' started by kimcuong230797, Nov 7, 2019.

 1. [​IMG]
  Hiệu Quả Công Tác Giáo Dục Chính Trị - Tư Tưởng Cho Công Nhân Các Khu Công Nghiệp Ở Miền Đông Nam Bộ Hiện Nay
  - Từ góc độ khoa học công tác tư tưởng, nhất là từ khoa học chính trị hiện đại, luận án bổ sung và đưa ra các cách tiếp cận mới về một số khái niệm: Tư tưởng, hệ tư tưởng, chính trị, giáo dục chính trị - tư tưởng, giáo dục chính trị - tư tưởng cho công nhân các khu công nghiệp. Luận án đã luận giải và đề xuất cách hiểu mới thuật ngữ “giáo dục chính trị - tư tưởng”.
  - Luận án luận giải quan niệm về công nhân các khu công nghiệp, công nhân các khu công nghiệp ở miền Đông Nam Bộ; những đặc điểm chung của công nhân nói chung và những đặc điểm riêng có của công nhân các khu công nghiệp và công nhân các khu công nghiệp ở miền Đông Nam Bộ.
  • Luận án tiến sĩ chính trị
  • Chuyên ngành Công tác tư tưởng
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS, TS. Trần Thị Anh Đào
  • Tác giả: Vũ Trung Kiên
  • Số trang: 212
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2019
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=34119
  https://drive.google.com/uc?id=1l-RD0V6fWierXE21BQzOv34msTG49h-Z
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Nov 7, 2019

Share This Page