Luận Án Tiến Sĩ Hiệu Quả Kinh Tế - Xã Hội Của Doanh Nghiệp Có Vốn Đầu Tư Trực Tiếp Nước Ngoài Trên Địa Bàn Thành Phố

Discussion in 'Chuyên Ngành Kinh Tế Chính Trị' started by quanh.bv, Sep 1, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-9-1_14-4-24.png
  Hiệu Quả Kinh Tế - Xã Hội Của Doanh Nghiệp Có Vốn Đầu Tư Trực Tiếp Nước Ngoài Trên Địa Bàn Thành Phố Hà Nội
  Trên cơ sở những vấn đề chung về hiệu quả kinh tế - xã hội của doanh nghiệp có vốn FDI, luận án đã xây dựng được quan niệm trung tâm, đề xuất bộ tiêu chí đánh giá (đóng góp vào tăng trưởng kinh tế; đóng góp vào xuất khẩu; đóng góp ngân sách nhà nước; mức độ cải thiện năng lực công nghệ và năng suất lao động; đóng góp tạo việc làm; đóng góp tạo thu nhập; mức độ thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và cải thiện môi trường) và chỉ rõ những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế - xã hội của doanh nghiệp có vốn FDI trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đồng thời, luận án đã khảo cứu kinh nghiệm nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội của doanh nghiệp có vốn FDI ở một số địa phương ngoài nước và trong nước, rút ra bài học kinh nghiệm có thể tham khảo đối với thành phố Hà Nội.
  • Luận án tiến sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Kinh tế Chính trị
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS Đỗ Huy Hà, TS Phạm Đình Triệu
  • Tác giả: Nguyễn Đức Hoàng Thọ
  • Số trang: 202
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng 2022
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.39&view=40366
  https://drive.google.com/file/d/1IV2sE1SpVjLKlA3SV4KAdm2OMziH-D8x
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page