Luận Văn Thạc Sĩ Hình Phạt Tiền Theo Pháp Luật Hình Sự Việt Nam Từ Thực Tiễn Thị Xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

Discussion in 'Chuyên Ngành Luật Hình Sự Và Tố Tụng Hình Sự' started by quanh.bv, Dec 8, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Hình phạt tiền là một loại hình phạt có lịch sử lâu đời và được quy định trong hệ thống hình phạt của Nhà nước vừa với tính chất là hình phạt chính vừa với tính chất là hình phạt bổ sung. Ở nước ta, cùng với sự phát triển của pháp luật hình sự, các quy định về hình phạt tiền cũng dần dần được hoàn thiện. Trong Bộ luật hình sự (BLHS) năm 2015, hình phạt tiền không chỉ được quy định áp dụng đối với các cá nhân (thể nhân) bị kết án mà còn đối với pháp nhân thương mại bị kết án về một số tội phạm nhất định. Có thể thấy, hình phạt tiền được quy định trong BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) là kết quả của nhiều lần sửa đổi, bổ sung trên cơ sở tổng kết thực tiễn áp dụng hình phạt này của Tòa án.
  • Luận văn thạc sĩ luật học
  • Chuyên ngành Luật Hình sự và Tố tụng Hình sự
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Cao Thị Oanh
  • Tác giả: Nguyễn Ngọc Phổ
  • Số trang: 92
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Khoa học Xã hội 2019
  Link Download
  https://gass.edu.vn/SitePages/List_Thesis.aspx?itemId=18199
  https://drive.google.com/uc?id=1xvwU3fvNNSCL7OwoVwK-nAhpHuyrbmZR
   

Share This Page