Luận Án Tiến Sĩ Hình Thức Ba Đoạn Phức Trong Các Tác Phẩm Khí Nhạc Việt Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Âm Nhạc Học' started by quanh.bv, Oct 23, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Hình Thức Ba Đoạn Phức Trong Các Tác Phẩm Khí Nhạc Việt Nam
  Bên cạnh lĩnh vực sáng tác và biểu diễn, lĩnh vực nghiên cứu âm nhạc luôn có vai trò quan trọng trong nền âm nhạc chuyên nghiệp để tổng kết những thành quả sáng tạo của các thế hệ nhạc sĩ Việt Nam và qua đó, tiếp tục thúc đẩy việc sáng tạo âm nhạc của nước nhà. Qua quá trình nghiên cứu, luận án của chúng tôi đạt được những kết quả sau:
  Luận án là công trình nghiên cứu chuyên sâu đầu tiên tại Việt Nam về hình thức ba đọan phức trong các tác phẩm khí nhạc tiêu biểu của các nhạc sĩ Việt Nam từ nửa sau thế kỷ XX đến nay.
  Về lý luận, luận án đã tổng kết và đưa ra được những đặc điểm tiêu biểu nhất trong việc vận dụng và vận dụng có thay đổi hình thức ba đoạn phức của nền âm nhạc phương Tây trong tác phẩm khí nhạc Việt Nam phù hợp với tư tưởng và tình cảm của người dân Việt Nam.
  • Luận án tiến sĩ Âm nhạc
  • Chuyên ngành Âm nhạc học
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Nhung
  • Tác giả: Lã Minh Tâm
  • Số trang: 164
  • Kiểu file: DOC
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam 2017
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.13&view=29941
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page