Luận Án Tiến Sĩ Hình Thức Di Chúc Theo Pháp Luật Dân Sự Việt Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Luật Dân Sự Và Tố Tụng Dân Sự' started by quanh.bv, Nov 20, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-11-20_19-32-54.png
  Thừa kế theo di chúc là quan hệ phổ biến trong đời sống xã hội, trong đó di chúc là phương thức chủ sở hữu tài sản lựa chọn để chuyển giao tài sản của mình sau khi chết. Đặc điểm cơ bản của di chúc với tư cách là một giao dịch dân sự đó là hiệu lực pháp lý chỉ phát sinh khi người xác lập giao dịch không còn tồn tại. Sau đó nếu di chúc có hiệu lực pháp luật1, di sản có thể được phân chia theo di chúc thì sẽ căn cứ vào nội dung di chúc để xác định ý chí của người để lại di sản và tiến hành phân chia di sản. Tuy nhiên vào thời điểm này người để lại di sản đã chết nên việc xác định lại ý chí của họ sẽ khó khăn. Nếu có những tranh chấp, vướng mắc phát sinh xoay quanh di chúc thì người để lại di sản không còn sống để khẳng định, phủ định hay giải thích thêm về nội dung di chúc. Do đó, một di chúc tốt phải được hiểu là di chúc có nội dung tốt và trước hết phải có hình thức di chúc tốt, có ý nghĩa tích cực trong việc chuyển giao tài sản của người chết.
  • Luận án tiến sĩ luật học
  • Chuyên ngành Luật Dân sự và Tố tụng dân sự
  • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Hồ Bích Hằng, TS. Nguyễn Xuân Quang
  • Tác giả: Nguyễn Thanh Thư
  • Số trang: 260
  • Kiểu file: PDF-TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh 2023
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.31&view=42822
  https://drive.google.com/file/d/1W-Mgl5p4KmO8_GgfmWpyWiC6lJ-SJ04V
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Nov 20, 2023

Share This Page