Luận Án Tiến Sĩ Hình Tượng Quan Âm Việt Nam Trong Bối Cảnh Văn Hóa Dân Gian Việt Nam Và Châu Á

Discussion in 'Chuyên Ngành Văn Hóa Dân Gian' started by admin, Nov 11, 2021.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-11-11_17-52-16.png
  Hỉnh tượng vả tín ngưỡng thở Quan Ảm ò Việt Nam, phát triển khá đa dạng, tạo nên những ảnh hưởng to lớn dén đời sống của người Việt từ xa xưa cho dển tận ngày nay. Ảnh hường dô chủ yếu dựa trên lính chất đại từ, đại bi của hình tượng với ý nghĩa cứu khổ cứu nạn ngay tức thi. Trong bối cảnh văn hóa dân gian Việt Nam, vói dặc tính lịch SỪ tương dối dặc biệt, một dãn tộc suốt quả trình dựng nước và giữ nước luôn phải đối mặt với các cuộc chiến tranh, từ nội chiến dến ngoại xầm. Do đó, ý nghĩa cứu nhân độ thế, cứu khổ cứu nạn của một vị Đồ Tát trong Phật giáo có thể xem là sự cứu cánh tỉnh thần nhản gian cả thời binh lẫn thòi chiến. Không chỉ vậy, các chức năng cứu độ của Phật Bà còn dược mở rộng và hầu như bao trùm lên mọi khỉa cạnh của dời sổng. Tử ỷ nghĩa gổc là cứu khổ cứu nạn, Quan Âm là Bồ Tát phù hộ các thương thuyền, chữa bệnh, rồi ban con cái... Điều này khiến cho hình tượng Quan Âm đã trỏ thành một giả trị thiết yếu và sâu síc trong dân gian.
  Trong nghệ thuật tạo hình, hình lượng Quan Âm được thể hiện rất da dạng. Ở một ngôi chừa Việt thông thưởng tượng Quan Âm có từ 2 đến 3 pho. Những ngôi chùa lớn, tượng Quan Âm được còn dòng hơn nửa, 7 đến 8 pho khác nhau. Việc khảo cứu, hệ thống các tác phẩm diêu khẳc Quan Âm trong các ngôi chùa Việt, chủ yếu ờ miền Bắc Việt Nam là một mục đích quan ưọng của công trình nghiên cứu này. Đây là sự kế thừa kết quả mà chúng tôi đã đạt được trong luận văn Thạc sĩ được bảo vệ năm 2002: “Hình ttrợng Quart Âm Thiên Thù Thiên Nhăn trong nghệ thuật điêu khắc cổ Việt Nam“. Nẻu ờ luận văn trên, chúng tôi chỉ tập trung nghiên cửu loại hình Quan Ảm nhiều tay ở Việt Nam, thì trong luận án này, chúng tôi mỏ rộng hướng nghiên cứu sang các loại hình Quan
  • Luận án tiến sĩ văn hóa học
  • Chuyên ngành văn hóa dân gian
  • Tác giả: Trang Thanh Hiền
  • Hướng dẫn: Nguyễn Văn Huy, Ngô Đức Thịnh
  • 270 Trang
  • File PDF-SCAN
  • Học Viện Khoa Học Xã Hội 2012
  Link download
  http://luanan.nlv.gov.vn/luanan?a=d&d=TTcFqWqsZBYi2013
  https://drive.google.com/file/d/1KW4zSnYOEzKIrpahSXfbLGRXnHhFCE8G
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Jun 27, 2023

Share This Page