Luận Án Tiến Sĩ Hỗ Trợ Nhân Đạo Của Liên Hợp Quốc Ứng Phó Với Thảm Họa Thiên Nhiên (2000-2015)

Discussion in 'Chuyên Ngành Quan Hệ Quốc Tế' started by nhandanglv123, Apr 22, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Hỗ Trợ Nhân Đạo Của Liên Hợp Quốc Ứng Phó Với Thảm Họa Thiên Nhiên (2000-2015)
  Luận án xây dựng khung lý thuyết nghiên cứu về hỗ trợ nhân đạo ứng phó với thảm họa thiên nhiên. - Chỉ ra các đặc điểm của hệ thống thiết chế của Liên hợp quốc tham gia hoạt động hỗ trợ nhân đạo quốc tế. - Làm rõ cơ chế điều phối hoạt động hỗ trợ nhân đạo ứng phó với thảm họa thiên nhiên của Liên hợp quốc trong giai đoạn 2000-2015. - Đưa ra các nhận xét về tính hiệu quả của hoạt động hỗ trợ nhân đạo của Liên hợp quốc ứng phó với thảm họa thiên nhiên, các thách thức và cơ hội của hoạt động hỗ trợ nhân đạo cũng như dự báo về vai trò của Liên hợp quốc đối với hoạt động hỗ trợ nhân đạo ứng phó với thảm họa thiên nhiên trong tương lai. - Đưa ra một số khuyến nghị để tăng cường tính hiệu quả cho hoạt động hỗ trợ nhân đạo của Liên hợp quốc ứng phó với thảm họa thiên nhiên...
  • Luận án tiến sĩ chính trị
  • Chuyên ngành Quan hệ quốc tế
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Hoàng Phước Hiệp
  • Tác giả: Vũ Thị Anh Thư
  • Số trang: 183
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2018
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65343
  https://drive.google.com/uc?id=121KG-E_HjDAK503mu_SOwU1mIUra--Pb
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page