Luận Văn Thạc Sĩ Hoa Văn Và Kỹ Thuật Tạo Hoa Văn Đồ Gốm Di Chỉ Xóm Rền

Discussion in 'Chuyên Ngành Khảo Cổ Học' started by quanh.bv, Apr 6, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Hoa Văn Và Kỹ Thuật Tạo Hoa Văn Đồ Gốm Di Chỉ Xóm Rền
  Tập hợp, hệ thống hóa tư liệu, kết quả nghiên cứu về đồ gốm di chỉ xóm Rền. Trình bày về di tích xóm Rền, xác định đặc trưng đồ gốm di chỉ xóm Rền qua nghiên cứu hoa văn và kỹ thuật tạo hoa văn gốm xóm Rền trong bối cảnh gốm văn hóa Phùng Nguyên, so sánh những nét tương đồng và khác biệt giữa hoa văn và kỹ thuật tạo hoa văn gốm xóm Rền với gốm các di chỉ thuộc văn hóa Phùng Nguyên. Xác định vị trí của gốm xóm Rền trong hệ thống gốm văn hóa Phùng Nguyên
  • Luận văn thạc sỹ lịch sử
  • Chuyên ngành Khảo cổ học
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thị Kim Dung
  • Tác giả: Bùi Thị Thu Phương
  • 134 Trang
  • Kiểu file: PDF-TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Quốc gia 2005
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1010337
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Apr 9, 2021

Share This Page