Luận Văn Tốt Nghiệp Hoạch Định Chiến Lược Kinh Doanh Cho Công Ty Tnhh Vida Giai Đoạn 2016 - 2020

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Trị Doanh Nghiệp' started by nhandanglv123, Mar 6, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Hoạch Định Chiến Lược Kinh Doanh Cho Công Ty Tnhh Vida Giai Đoạn 2016 - 2020
  Việt Nam đang chuyển sang cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa có sự quản lý của nhà nước. Trong điều kiện hội nhập kinh tế khu vực và thế giới như hiện nay, thì chiến lược kinh doanh đóng vai trò hết sức quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp. Trước hết, chiến lược kinh doanh giúp cho doanh nghiệp nhận rõ mục đích, hướng đi của mình, đó là cơ sở và kim chỉ nam cho mọi hoạt động của doanh nghiệp. Kế đến là trong điều kiện thay đổi và phát triển nhanh chóng môi trường kinh doanh, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, chiến lược kinh doanh sẽ tạo điều kiện nắm bắt và tận dụng các cơ hội kinh doanh, đồng thời chủ động tìm giải pháp khắc phục và vượt qua những nguy cơ và hiểm họa trên thương trường cạnh tranh. Ngoài ra, chiến lược kinh doanh còn góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực và tăng cường vị thế cạnh tranh đảm bảo cho sự phát triển liên tục và bền vững của doanh nghiệp. Cuối cùng, việc xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh còn tạo ra căn cứ vững chắc cho việc đề ra các chính sách và quyết định phù hợp với những biến động của thị trường.
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp
  • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Ngọc Dương
  • Tác giả: Lê Thị Trúc Ngân
  • Số trang: 80
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Công Nghệ TP. Hồ Chí Minh 2015
  Link Download
  http://data.lib.hutech.edu.vn/Bookdetails.aspx?id=101140
  https://drive.google.com/uc?id=1WFKkeM5Vl1wZV_Wrren-xt5JqVHySduT
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page