Đề Tài Khoa Học Hoàn Thiện Cơ Cấu Tổ Chức Và Cơ Chế Hoạt Động Của Các Đơn Vị Học Viện Hành Chính Quốc Gia

Discussion in 'Chuyên Ngành Hành Chính' started by nhandanglv123, Mar 9, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Hoàn Thiện Cơ Cấu Tổ Chức Và Cơ Chế Hoạt Động Của Các Đơn Vị Học Viện Hành Chính Quốc Gia Theo Hướng Cải Cách Hành Chính
  Hội nghị Đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VIII đã khẳng định “ Xúc tiến cải cách hành chính toàn diện về tổ chức, cán bộ, cơ chế hoạt động. Phát huy vai trò điều hành của bộ máy hành pháp. Xây dựng quan hộ công chức, chế độ trách nhiệm công vụ. Tổ chức đào tạo lại cán bộ, viên chức trong bộ máy nhà nước bảo đảm túi liên tục của nền hành chính”. Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 13/2001/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2001 về Chương trình cải cách hành chính năm 2001-2005. Đó là những nhiệm vụ hết sức to lớn, nặng nề, liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Học viện Hành chính Quốc gia - cơ quan được Chính phủ giao là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng công chức và nghiên cứu khoa học hành chính.
  • Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học
  • Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Phạm Kiên Cường
  • Số trang: 142
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học Viện Hành Chính Quốc Gia 2004
  Link Download
  http://thuvien.tuaf.edu.vn/Chi-tiet...-gia-theo-huong-cai-cach-hanh-chinh-5468.html
   

Share This Page