Luận Văn Thạc Sĩ Hoàn Thiện Cơ Chế Hạch Toán Kinh Tế Đối Với Các Tổ Chức Khoa Học Và Công Nghệ

Discussion in 'Chuyên Ngành Chính Sách Khoa Học Và Công Nghệ' started by nhandang123, Mar 20, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Hoàn Thiện Cơ Chế Hạch Toán Kinh Tế Đối Với Các Tổ Chức Khoa Học Và Công Nghệ
  Tổng quan cơ sở lý luận và thực tiễn về hạch toán kinh tế (HTKT) của tổ chức khoa học công nghệ (TCKHCN) công lập tự trang trải kinh phí. Giới thiệu một số nội dung về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của TCKHCN công lập theo quy định của NĐ 115 và nghiên cứu khoa học ảnh hưởng đến HTKT của các TCKHCN. Trình bày những quy định hiện hành về tự chủ tài chính của các TCKHCN tự trang trải kinh phí. Đánh giá khả năng tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính của một số TCKHCN. Đi sâu phân tích những khó khăn chủ yếu của TCKHCN tự trang trải kinh phí. Đưa ra một số khuyến nghị về tự chủ tài chính bao gồm: lấy thu bù chi đảm bảo có lợi nhuận là nguyên tắc chung trên cơ sở tổng hợp chung các khoản thu (bao gồm cả kinh phí từ ngân sách nhà nước (NSNN cấp) trừ các khoản chi (bao gồm cả chi kinh phí ngân sách cấp) đã sử dụng trong quá trình họat động; “Giá thành sản phẩm” đối với các nhiệm vụ KH&CN được NSNN hỗ trợ, đặt hàng và kết quả hoạt động tài chính của TCKHCN công lập tự trang trải kinh phí; giao vốn cho các TCKHCN; đổi mới cơ chế quản lý và điều hành đối với TCKHCN công lập tự trang trải kinh phí…nhằm hoàn thiện chế độ HTKT của các TCKHCN công lập tự trang trải kinh phí.
  • Luận văn thạc sĩ
  • Chuyên ngành Chính sách khoa học và công nghệ
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Trường Giang
  • Tác giả: Vũ Thị Thanh Hương
  • Số trang: 105
  • File PDF-True
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại quốc gia Hà Nội 2009
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1022518
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Jul 16, 2020

Share This Page