Luận Văn Thạc Sĩ Hoàn Thiện Cơ Chế Quản Lý Tiền Lương Của Tổng Công Ty Đường Sắt Việt Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Kinh Doanh & Quản Lý' started by nhandang123, Jun 16, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Hoàn Thiện Cơ Chế Quản Lý Tiền Lương Của Tổng Công Ty Đường Sắt Việt Nam
  Hệ thống hoá và góp phần hoàn thiện một số vấn đề lý luận tiền lương, cơ chế quản lý tiền lương trong các doanh nghiệp Nhà nước. Đồng thời phân tích, đánh giá thực trạng về tiền lương, cơ chế quản lý tiền lương của các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, chỉ ra những ưu điểm và các tồn tại của cơ chế quản lý tiền lương hiện hành. Từ đó đưa ra các quan điểm, giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý tiền lương của Tổng công ty đường sắt Việt Nam và các doanh nghiệp thành viên thuộc khối sản xuất kinh doanh.
  • Luận văn thạc sĩ Kinh doanh và quản lý
  • Chuyên ngành Kinh doanh và quản lý
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Phạm Quang Vinh
  • Tác giả: Nguyễn Thị Thương
  • Số trang: 141
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học quốc gia Hà Nội 2006
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1013114&sp=T&sp=4&suite=def
   
 2. Roomheoz88z

  Roomheoz88z New Member

  lấy backlink comment liên quan là ổn nhé/
   

Share This Page