Luận Văn Thạc Sĩ Hoàn Thiện Công Tác Đấu Thầu Tư Vấn Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Cầu Đường

Discussion in 'Chuyên Ngành Kinh Tế Tài Nguyên Thiên Nhiên' started by nhandanglv123, Jan 14, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Hoàn Thiện Công Tác Đấu Thầu Tư Vấn Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Cầu Đường
  Nền kinh tế kinh tế thị trường đi liền với sự cạnh tranh, nhưng cùng với cạnh tranh cần phải có nhiều cơ chế đảm bảo quyền bình đẳng cho mọi doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh. Trong số đó cơ chế đấu thầu có vai trò rất quan trọng tạo môi trường lành mạnh và động lực phát triển kinh tế, trong thời kỳ hiện nay năng lực đấu thầu gắn liền với hiệu quả hoạt động kinh doanh của từng doanh nghiệp. Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế cầu Đường (Tedi-Reco) là một công ty được cổ phần hóa từ doanh nghiệp nhà nước thành viên của Viện thiết kế Giao thông vận tải (nay là Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải), với nhiệm vụ truyền thống chủ yếu là tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra, tư vấn giám sát cho ngành Giao thông vận tải theo các nhiệm vụ và kế hoạch được giao từ Bộ Giao thông vận.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên và môi trường
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Ngô Thị Thanh Vân
  • Tác giả: Hoàng Anh
  • Số trang: 99
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Trường Đại học Thủy Lợi 2011
  Link Download
  http://catalog.tlu.edu.vn/F/YEII24Q...set_number=000141&set_entry=001978&format=999
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page