Luận Văn Tốt Nghiệp Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Tnhh Thương Mại Shb Lighting

Discussion in 'Chuyên Ngành Kế Toán Kiểm Toán' started by nhandanglv123, Nov 22, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Tnhh Thương Mại Shb Lighting
  Vốn bằng tiền là toàn bộ các hình thức tiền tệ hiện thực do đơn vị sở hữu, tồn tại dưới hình thái giá trị và thực hiện chức năng phương tiện thanh toán trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vốn bằng tiền là một loại tài sản mà đơn vị nào cũng có và sử dụng. b, Đặc điểm Trong quá trình sản xuất kinh doanh, vốn bằng tiền được sử dụng để đáp ứng nhu cầu về thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp hoặc mua sắm vật tư, hàng hóa sản xuất kinh doanh và là kết quả của việc mua bán hoặc thu hồi các khoản nợ. Chính vì vậy, quy mô vốn bằng tiền là loại đòi hỏi doanh nghiệp phải quản lý hết sức chặt chẽ vì vốn bằng tiền có tính luân chuyển cao nên nó là đối tượng của sự gian lận.
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Kế toán kiểm toán
  • Người hướng dẫn: ThS. Văn Hồng Ngọc
  • Tác giả: Mạc Thị Thảo Ngọc
  • Số trang: 94
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học dân lập Hải Phòng 2015
  Link Download
  https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/20455
  https://drive.google.com/uc?id=1hp7Bn9YY0bU-oBUA-iiMyUCY3k1g72_R
   

Share This Page