Luận Văn Thạc Sĩ Hoàn Thiện Công Tác Kiểm Soát Chi Đầu Tư Xây Dựng Cơ Bản Từ Ngân Sách Nhà Nước Tại Kho Bạc Nhà Nước

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế' started by nhandanglv123, Jul 14, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Hoàn Thiện Công Tác Kiểm Soát Chi Đầu Tư Xây Dựng Cơ Bản Từ Ngân Sách Nhà Nước Tại Kho Bạc Nhà Nước Lệ Thủy Tỉnh Quảng Bình
  Vốn đầu tư XDCB từ NSNN là một nguồn lực hết sức quan trọng của Quốc gia đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, cũng như của từng địa phương. Nguồn vốn này không những góp phần quan trọng tạo lập cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền kinh tế, mà còn có phương hướng đầu tư, góp phần quan trọng vào việc thực hiện những vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường... Nên từ lâu, công tác quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN đã được chú trọng đặc biệt, nhiều nội dung quản lý nguồn vốn này đã được hình thành; từ việc ban hành pháp luật, xây dựng và thực hiện cơ chế, chính sách quản lý đến việc xây` dựng quy trình, thủ tục kiểm soát chi đầu tư XDCB. Tuy nhiên bên cạnh những thành tựu đã đạt được trong công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB cũng còn có nhiều bất cập như: cơ chế chính sách chưa đồng bộ, công tác kiểm tra giám sát đầu tư chưa hợp lý, tình trạng lãng phí, thất thoát trong đầu tư XDCB vẫn còn lớn, còn nhiều biểu hiện tiêu cực trong quản lý đầu tư thi công công trình. Tình trạng đó dẫn đến chất lượng công trình còn thấp và kém hiệu quả trong đầu tư.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Quản lý kinh tế
  • Người hướng dẫn: TS. Hoàng Triệu Huy
  • Tác giả: Võ Văn Tuấn
  • Số trang: 97
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học kinh tế Huế 2018
  Link Download
  http://thuvien.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/DHKTHue_123456789/5668
   

Share This Page