Luận Văn Thạc Sĩ Hoàn Thiện Công Tác Kiểm Soát Chi Ngân Sách Nhà Nước Qua Kho Bạc Nhà Nước Tỉnh Gia Lai

Discussion in 'Chuyên Ngành Phát Triển Kinh Tế' started by quanh.bv, Feb 18, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-2-18_23-48-28.png
  Kiểm soát chặt chẽ các khoản chi Ngân sách Nhà nước (NSNN) luôn là mối quan tâm lớn của Đảng, Nhà nước và của các cấp, các ngành, góp phần quan trọng trong việc giám sát sự phân phối và sử dụng nguồn lực tài chính một cách đúng mục đích, có hiệu quả; đồng thời là một biện pháp hữu hiệu để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Từ năm 2004, thực hiện Luật NSNN (sửa đổi), công tác quản lý, kiểm soát chi NSNN qua Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã có những chuyển biến tích cực; công tác lập, duyệt, phân bổ dự toán được chú trọng hơn về chất lượng và thời gian; Việc quản lý điều hành NSNN cũng đã có những thay đổi lớn và đạt được thành tựu quan trọng, góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển, giải quyết những vấn đề xã hội.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Kinh tế Phát triển
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Ngọc Vũ
  • Tác giả: Nguyễn Thanh Quang
  • Số trang: 115
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng 2013
  Link Download
  http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/21006
  https://drive.google.com/file/d/12SnfcEUMxgT8LoQlbCo9WkW-Rd3pR5H8
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page