Luận Văn Thạc Sĩ Hoàn Thiện Công Tác Kiểm Soát Chi Thường Xuyên Ngân Sách Nhà Nước Tại Kho Bạc Nhà Nước Bình Gia

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế' started by cuongmy, May 13, 2020.

 1. cuongmy

  cuongmy Member

  [​IMG]
  Hoàn Thiện Công Tác Kiểm Soát Chi Thường Xuyên Ngân Sách Nhà Nước Tại Kho Bạc Nhà Nước Bình Gia Tỉnh Lạng Sơn
  Cùng với công cuộc đổi mới nền kinh tế đất nước, lĩnh vực tài chính công nói chung và quản lý quỹ ngân sách nhà nước nói riêng qua đó đã có sự đổi mới căn bản, nhờ đó đã mang lại những kết quả đáng khích lệ. Chi ngân sách Nhà nước (NSNN) đã trở thành công cụ đắc lực trong điều hành nền kinh tế vĩ mô của Nhà nước. Trong những năm qua, chi NSNN ngoài việc đảm bảo hoạt động có hiệu quả của bộ máy nhà nước ổn định đời sống kinh tế - xã hội, còn tạo tiền đề quan trọng góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển, tác động tích cực vào tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Quản lý kinh tế
  • Người hướng dẫn: TS. Trần Văn Đức
  • Tác giả: Hứa Lịch Thiệp
  • Số trang: 137
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên 2018
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...ac-nha-nuoc-binh-gia-tinh-lang-son-60135.html
  https://drive.google.com/uc?id=13RqNxN88JeudAoHpPOz3gAmCqLOzcKnM
   
  Last edited by a moderator: May 13, 2020

Share This Page