Luận Văn Thạc Sĩ Hoàn Thiện Công Tác Kiểm Soát Nội Bộ Trong Hoạt Động Cho Vay Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần

Discussion in 'Chuyên Ngành Tài Chính Ngân Hàng' started by quanh.bv, Feb 4, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-2-4_22-47-25.png
  Hoàn Thiện Công Tác Kiểm Soát Nội Bộ Trong Hoạt Động Cho Vay Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bản Việt
  Đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam, đặc biệt là một số ngân hàng vẫn đang trong quá trình mở rộng quy mô hoạt động, thì công tác Kiểm soát nội bộ đóng vai trò rất quan trọng. Bởi khi quy mô ngân hàng được nâng lên, thì quyền hạn và trách nhiệm càng phải phân chia cho nhiều cấp, nhiều bộ phận, nên mối quan hệ giữa các bộ phận chức năng và nhân viên càng trở nên phức tạp, các rủi ro trong quá trình hoạt động cũng xảy ra nhiều hơn. Do đó phải có hệ thống KSNB hữu hiệu nhằm duy trì sự hoạt động an toàn, bền vững của ngân hàng.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng
  • Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Hòa Nhân
  • Tác giả: Nguyễn Mậu Hạnh Nguyên
  • Số trang: 102
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng 2015
  Link Download
  http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/25305
  https://drive.google.com/file/d/12wPF_MSiFkUTCQEGqnn_SDuVKcl9znoJ
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page