Luận Văn Thạc Sĩ Hoàn Thiện Công Tác Kiểm Soát Rủi Ro Tín Dụng Trong Cho Vay Ngắn Hạn Đối Với Khách Hàng Doanh Nghiệp

Discussion in 'Chuyên Ngành Tài Chính Ngân Hàng' started by quanh.bv, Mar 4, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-3-4_23-44-7.png
  Hoàn Thiện Công Tác Kiểm Soát Rủi Ro Tín Dụng Trong Cho Vay Ngắn Hạn Đối Với Khách Hàng Doanh Nghiệp Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bản Việt - Chi Nhánh Đà Nẵng
  Kinh doanh trong lĩnh vực ngân hàng là một hình thức kinh doanh rủi ro và đặc biệt là ở Việt Nam một quốc gia đang trên con đường hội nhập và phát triển. Cuộc khủng hoảng về mặt kinh tế, chính trị, an ninh trên thế giới hiện tại đã ảnh hưởng tương đối đến Việt Nam với sự bùng nổ của lạm phát, lãi suất ngân hàng tăng cao, việc làm không còn nhiều cho người lao động và thu nhập giảm sút... Chính vì vậy, cần thúc đẩy việc xây dựng và kiểm soát rủi ro tín dụng hiệu quả hơn. Cùng với sự hội nhập sâu rộng về nhiều mặt và phát triển theo định hướng của Nhà Nước, nhóm khách hàng doanh nghiệp là đối tượng được hướng tới hơn cả vì đây là nhóm đầu tàu góp phần phát triển đất nước, góp phần xây dựng được nền tảng khách hàng ổn định và vững chắc, với tiêu chuẩn ổn định phát triển kinh tế.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng
  • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thành Đạt
  • Tác giả: Lê Khánh Tâm
  • Số trang: 122
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng 2023
  Link Download
  http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49644
  https://drive.google.com/file/d/1To64jG-6_hV46L1Q2Sn_7Ip-VOPR5XTK
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page