Luận Văn Thạc Sĩ Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Bảo Hiểm Xã Hội Đối Với Các Doanh Nghiệp Vận Tải Biển Trên Địa Bàn

Discussion in 'Tổ Chức & Quản Lý Vận Tải' started by quanh.bv, Dec 14, 2018.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Bảo Hiểm Xã Hội Đối Với Các Doanh Nghiệp Vận Tải Biển Trên Địa Bàn Thành Phố Hải Phòng
  Năm 1995 đánh dấu một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp phát triển chính sách BHXH với việc triển khai thống nhất BHXH cho người lao động trong mọi thành phần kinh tế và sự ra đời của tổ chức BHXH Việt Nam. Đổi mới hệ thống BHXH theo hướng đa dạng hóa hình thức và phù hợp với kinh tế thị trường. Nhiệm vụ chủ yếu của BHXH là tổ chức thực hiện tốt chính sách các chế độ chính sách BHXH: thai sản, ốm đau, bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động, hưu trí, tử tuất, khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động và nhân dân trên phạm vi cả nước.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Tổ chức và quản lý vận tải
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Đặng Công Xưởng
  • Tác giả: Vũ Văn Nhanh
  • Số trang: 76
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Hàng hải 2015
  Link Download
  http://lib.vimaru.edu.vn/wpDetail.aspx?Id=244
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page