Luận Văn Thạc Sĩ Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Chi Đầu Tư Xây Dựng Cơ Bản Từ Ngân Sách Nhà Nước Huyện Long Thành

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế' started by quanh.bv, Jun 11, 2021 at 2:13 AM.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Chi Đầu Tư Xây Dựng Cơ Bản Từ Ngân Sách Nhà Nước Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
  Đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) từ ngân sách nhà nước (NSNN) ở Việt Nam những năm vừa qua đã góp phần quan trọng trong phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đầu tư XDCB của nhà nước chiếm tỷ trọng lớn và giữ vai trò quan trọng trong toàn bộ hoạt động đầu tư XDCB của nền kinh tế ở Việt Nam. Vì vậy những năm gần đây Nhà nước đã dành một nguồn vốn cho đầu tư XDCB ngày một tăng, cùng với đó là những công trình có quy mô lớn được triển khai.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Quản lý kinh tế
  • Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Dương Thị Bình Minh
  • Tác giả: Nguyễn Văn Long
  • Số trang: 102
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Lâm nghiệp 2018
  Link Download
  http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/12859
  https://drive.google.com/uc?id=1zdVnN6GUou60ltRMKz--MM99m6P6FTGX
   

Share This Page