Luận Văn Thạc Sĩ Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Chi Ngân Sách Nhà Nước Tại Huyện Bắc Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Phát Triển Kinh Tế' started by quanh.bv, Jan 25, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-1-25_9-38-25.png
  Quản lý chi NSNN giữ một vị trí đặc biệt quan trọng, bởi NSNN luôn giữ mội vai trò chủ đạo trong hệ thống các khâu tài chính, đảm bảo thực hiện các chức năng nhiệm vụ của Nhà nước, điều tiết vĩ mô nền kinh tế để thực hiện các mục tiêu chiến lược quốc gia. Quản lý chi NSNN góp phần quan trọng để NSNN phát huy được vai trò chủ đạo đó và NSNN thực sự trở thành công cụ hữu hiệu hướng tới mục tiêu đã định…. Trong nền kinh tế thị trường, khi kinh tế càng phát triển, nguồn ngân sách càng dồi dào hơn thì càng được Chính phủ sử dụng như một công cụ linh hoạt, có hiệu quả đối với điều tiết vĩ mô về mặt tăng trưởng, lạm phát, thất nghiệp, việc làm, khắc phục tình trạng chênh lệch giữa các vùng miền, xóa đói giảm nghèo, tăng phúc lợi xã hội và giải quyết các vấn đề quan trọng trong quá trình toàn cầu hóa hóa. Việc tác động vào nền kinh tế nhằm đạt được mục tiêu của Nhà nước dựa trên chức năng vốn có ngân sách thể hiện rõ vị trí và vai trò của chủ thể hay còn gọi là hiệu quả của công tác quản lý chi NSNN.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Kinh tế phát triển
  • Người hướng dẫn: TS. Lê Bảo
  • Tác giả: Phan Duy Hưng
  • Số trang: 139
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng 2017
  Link Download
  http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47252
  https://drive.google.com/file/d/13ROdcD2wCBuW6w4BYmNp3CuTm7YyMY0c
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page