Luận Văn Thạc Sĩ Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Chi Ngân Sách Nhà Nước Tại Sở Tài Chính Tỉnh Đăk Nông

Discussion in 'Chuyên Ngành Tài Chính Ngân Hàng' started by quanh.bv, Jan 24, 2023 at 10:40 PM.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-1-24_22-43-0.png
  Trong bối cảnh chung của cả nước, Đăk Nông đã từng bước xây dựng và phát triển KT-XH, ổn định an ninh quốc phòng. Mặc dù nguồn thu ít, Sở Tài chính tỉnh Đăk Nông cũng đã cân đối và quản lý chi NSNN một cách chặt chẽ để không những đảm bảo nội dung chi thiết yếu cho bộ máy quản lý, hoạt động thường xuyên mà còn dành một phần chi đáng kể cho công tác đầu tư phát triển cho tỉnh nhà. Tuy nhiên, thực trạng công tác quản lý chi NSNN tại Sở Tài chính tỉnh Đăk Nông vẫn còn nhiều hạn chế.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng
  • Người hướng dẫn: PGS.TS. Lâm Chí Dũng
  • Tác giả: Nguyễn Kim Phong
  • Số trang: 129
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng 2017
  Link Download
  http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47072
  https://drive.google.com/file/d/1LRUbM_37XLpmOJNoEzthJ268o0fLSPc3
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page