Luận Văn Thạc Sĩ Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Đầu Tư Công Bằng Nguồn Vốn Ngân Sách Địa Phương Tại Thành Phố Sông Công

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế' started by nhandanglv123, Dec 15, 2018.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Đầu Tư Công Bằng Nguồn Vốn Ngân Sách Địa Phương Tại Thành Phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên
  Đầu tư công bằng nguồn vốn ngân sách địa phương là một trong những nguồn lực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và đời sống sinh hoạt của con người. Đối với một địa phương đang trong giai đoạn phát triển, đầu tư công bằng nguồn vốn ngân sách là yếu tố rất quan trọng, còn đối với công cuộc hiện đại hóa đất nước, đầu tư công là yếu tố quan trọng hàng đầu. Việc sử dụng đầu tư công bằng nguồn vốn ngân sách địa phương cần có sự quản lý chung của nhà nước nhằm đảm bảo hiệu quả đối với việc sử dụng đầu tư công bằng nguồn vốn ngân sách địa phương và duy trì các mục tiêu chung của xă hội. Quản lý đầu tư công bằng nguồn vốn ngân sách địa phương tốt hay xấu có tác động rất lớn đến nhiều lĩnh vực, nhiều mặt của kinh tế - xă hội, nhất là trong giai đoạn phát triển kinh tế thị trường như hiện nay.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Quản lý kinh tế
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Ngô Thị Thanh Vân
  • Tác giả: Dương Phương Xuân
  • Số trang: 107
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Trường Đại học Thủy Lợi 2017
  Link Download
  http://catalog.tlu.edu.vn/F/PY6S7E5...set_number=001921&set_entry=000073&format=999
   

Share This Page