Luận Văn Thạc Sĩ Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Đầu Tư Công Từ Nguồn Vốn Ngân Sách Nhà Nước Tại Tỉnh Sê Kong - Lào

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế' started by nhandanglv123, Jul 14, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Đầu Tư Công Từ Nguồn Vốn Ngân Sách Nhà Nước Tại Tỉnh Sê Kong - Lào
  Hoạt động đầu tư công luôn đóng vai trò quan trọng đối với bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Đầu tư công được coi là hoạt động không thể thiếu trong tiến trình phát triển kinh tế, xã hội của một quốc gia. Đầu tư công là hoạt động đầu tư của Nhà nước vào các chương trình, dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Nhờ đầu tư công, cơ sở hạ tầng của sản xuất và xã hội ngày càng phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Đầu tư công là vô cùng cần thiết vì đây là công cụ khắc phục các hạn chế của nền kinh tế thị trường, là đòn bẩy kinh tế tạo điều kiện cho đầu tư từ các khu vực còn lại phát huy hiệu quả cao thông qua việc xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế đồng thời còn giúp phát triển các mặt xã hội mà các thành phần kinh tế tư nhân ít khi tham gia vào.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Quản lý kinh tế
  • Người hướng dẫn: TS. Hoàng Triệu Huy
  • Tác giả: Latsamy Vanlabeuam
  • Số trang: 100
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học kinh tế Huế 2018
  Link Download
  http://thuvien.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/DHKTHue_123456789/5671
   

Share This Page