Luận Văn Thạc Sĩ Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Tại Ban Quản Lý Dự Án

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế' started by nhandanglv123, Jul 14, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Tại Ban Quản Lý Dự Án Cải Thiện Nông Nghiệp Có Tưới (Wb7) Tỉnh Quảng Trị
  Khái niệm dự án ngày càng trở nên gần gũi đối với các nhà quản lý do nhiều hoạt động trong các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp được thực hiện theo hình thức này. Quản lý dự án ngày càng trở nên quan trọng và nhận được sự quan tâm ngày càng tăng trong xã hội. Điều này một phần do tầm quan trọng của dự án trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội. Việc nghiên cứu, hoàn thiện, nâng cao chất lượng công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại các Ban quản lý là yêu cầu bức thiết mà thực tiễn đang đặt ra. Sản phẩm xây dựng thường có giá trị cao, khối lượng xây lắp lớn, được hình thành từ nhiều loại vật liệu, điều kiện xây dựng các công trình không giống nhau, quá trình xây dựng thường dài và khó biết trước được chắc chắn kết quả của sản phẩm.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Quản lý kinh tế
  • Người hướng dẫn: TS. Hoàng Quang Thành
  • Tác giả: Nguyễn Đăng Trình
  • Số trang: 116
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học kinh tế Huế 2018
  Link Download
  http://thuvien.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/DHKTHue_123456789/5665
   

Share This Page