Luận Văn Thạc Sĩ Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Tại Ban Quản Lý Dự Án Môi Trường

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Trị Kinh Doanh' started by nhandanglv123, Jul 12, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Tại Ban Quản Lý Dự Án Môi Trường Và Biến Đổi Khí Hậu Thành Phố Đồng Hới
  Những năm gần đây, công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình nói chung và tại Ban QLDA Môi trường và biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới nói riêng đã có những chuyển biến tích cực từ quy trình, nội dung, phương thức quản lý và thực hiện. Tuy vậy, hoạt động quản lý dự án đầu tư xây dựng chứa đựng nhiều khía cạnh phức tạp, dẫn đến việc quản lý và thực hiện các dự án còn bộc lộ một số bất cập: Thực hiện dự án chậm, vốn bố trí cho các dự án đầu tư xây dựng còn thiếu và chậm so với yêu cầu, các dự án ODA khả năng giải ngân thấp so với cam kết đối với Nhà tài trợ, công tác thanh quyết toán kéo dài, công trình chậm được đưa vào sử dụng dẫn đến hiệu quả đầu tư hạn chế,... Việc nghiên cứu đề tài này có ý nghĩa quan trọng cả về lý luận học thuật lẫn thực tiễn, góp phần cung cấp thông tin có tính khoa học cho các nhà quản lý và hoạch định chính sách cũng như các bên liên quan nhằm quản lý tốt hơn dự án đầu tư xây dựng tại Ban QLDA Môi trường và biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới. 2. Phương pháp nghiên cứu Luận văn đã sử dụng các phương pháp như: phương pháp điều tra, thu thập số liệu; phương pháp tổng hợp và phân tích số liệu nhằm giải quyết các mục tiêu nghiên cứu.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Quản trị kinh doanh
  • Người hướng dẫn: TS. Phan Thanh Hoàn
  • Tác giả: Đào Ngọc Phương
  • Số trang: 150
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học kinh tế Huế 2019
  Link Download
  http://thuvien.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/DHKTHue_123456789/6386
   

Share This Page