Luận Văn Thạc Sĩ Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Tại BQL Dự Án Trạm Nghiên Cứu Thử Nghiệm Biển

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Đô Thị Và Công Trình' started by quanh.bv, Jun 15, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-6-15_2-5-20.png
  Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Tại BQL Dự Án Trạm Nghiên Cứu Thử Nghiệm Biển-Trung Tâm Nhiệt Đới Việt - Nga
  Trạm nghiên cứu và thử nghiệm biển/Trung tâm Nhiệt đới Việt –Nga được đầu tư xây dựng theo Quyết định số 3528/QĐ-BQP của Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng việc triển khai thi công dự án Trạm nghiên cứu thử nghiệm biển/Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga sẽ đáp ứng nhiệm vụ thử nghiệm ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới biển đối với các trang thiết bị quân sự do Liên bang Nga sản xuất đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ an ninh quốc phòng. Trong thời gian triển khai dự án tại Ban QLDA Trạm nghiên cứu thử nghiệm biển/Trung tâm Nhiệt đới Việt –Nga tôi đã thực hiện được một số công tác QLDA liên quan tới các công trình đầu tư xây dựng nói riêng cũng như Ban QLDA Trung tâm Nhiệt đới Việt –Nga nói chung và đạt được một số thành tựu nhất định.
  • Luận văn thạc sĩ xây dựng
  • Chuyên ngành Quản lý đô thị và công trình
  • Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Phương
  • Tác giả: Ngô Quốc Viện
  • Số trang: 103
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kiến trúc Hà Nội 2021
  Link Download
  http://thuvienso.hau.edu.vn:8888/dspace/handle/hau/9542
  https://drive.google.com/file/d/1eDVerxHz8Ffjr1x9BIEbMA21W9-Sifv_
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page