Luận Văn Thạc Sĩ Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Ngân Sách Nhà Nước Tại Phòng Tài Chính - Kế Hoạch Thành Phố Đồng Hới

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế' started by nhandanglv123, Jul 14, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Ngân Sách Nhà Nước Tại Phòng Tài Chính - Kế Hoạch Thành Phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
  Ngân sách nhà nước đóng vai trò rất quan trọng trong toàn bộ hoạt động kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và đối ngoại của đất nước; là quỹ tiền tệ tập trung lớn nhất của Nhà nước, là bộ phận chủ yếu của hệ thống tài chính quốc gia. NSNN là công cụ điều chỉnh vĩ mô nền kinh tế, định hướng phát triển sản xuất, điều tiết thị trường, bình ổn giá cả, thực hiện công bằng xã hội. Trong quá trình thực hiện đổi mới đất nước, cải cách nền tài chính Quốc gia, đặc biệt cải cách tài chính công, việc quản lý điều hành ngân sách là một trong những vấn đề có ý nghĩa vô cùng to lớn quyết định thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách là đòi hỏi tất yếu, nhằm nâng cao hiệu quả và hiệu lực của công cụ này trong quản trị sự phát triển trên phạm vi quốc gia và địa phương.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Quản lý kinh tế
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Bùi Đức Tính
  • Tác giả: Nguyễn Thị Thu Trang
  • Số trang: 114
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học kinh tế Huế 2018
  Link Download
  http://thuvien.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/DHKTHue_123456789/5664
   

Share This Page