Luận Văn Thạc Sĩ Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Nguồn Nhân Lực Tại Tổng Công Ty Giấy Việt Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế' started by quanh.bv, Feb 21, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Nguồn Nhân Lực Tại Tổng Công Ty Giấy Việt Nam
  Trong thời đại ngày nay, cùng với những tiến bộ khoa học kỹ thuật phát triển nhanh chóng và cuộc Cách mạng công nghệ đang từng bƣớc làm thay đổi bộ mặt sản xuất và đời sống xã hội, vấn đề phát triển nguồn nhân lực là một nhu cầu không thể thiếu đối với bất kỳ một quốc gia nào. Nhà kinh tế học James L.Hages đã nói rằng: “Không còn là vấn đề chúng ta muốn hay không mà là chúng ta nên phát triển tài nguyên nhân sự, phát triển tài nguyên nhân sự là vấn đề sống còn của chúng ta” và đang trở thành mục tiêu đƣợc quan tâm hàng đầu trong chính sách phát triển đất nƣớc trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Hiện nay, nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp ngày càng phát triển và đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế nhƣng cũng đang trong tình trạng khó khăn, thiếu hụt những ngƣời lao động có trình độ, năng lực, kỹ năng.
  • Luận văn thạc sĩ Kinh tế
  • Chuyên ngành Quản lý Kinh tế
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS-TS Nguyễn Khánh Doanh
  • Tác giả: Nguyễn Quốc Đông
  • Số trang: 116
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Thái Nguyên 2015
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...luc-tai-tong-cong-ty-giay-viet-nam-47487.html

   

Share This Page