Luận Văn Thạc Sĩ Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Nhà Nước Về Đất Đai Trên Địa Bàn Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế' started by quanh.bv, Jun 11, 2021 at 1:42 AM.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, các mối quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực đất đai ngày càng nóng bỏng, phức tạp liên quan trực tiếp tới lợi ích của từng đối tượng sử dụng đất. Các quan hệ đất đai chuyển từ chỗ là quan hệ khai thác chinh phục tự nhiên chuyển thành các quan hệ kinh tế xã hội về sở hữu và sử dụng một loại tư liệu sản xuất đặc biệt quan trọng. Để phù hợp với quá trình đổi mới kinh tế, Đảng và nhà nước ta luôn quan tâm đến vấn đề đất đai và đã ban hành nhiều văn bản để quản lý đất đai, điều chỉnh các mối quan hệ đất đai theo kịp với tình hình thực tế.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Quản lý kinh tế
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Hữu Dào
  • Tác giả: Trần Văn Chiến
  • Số trang: 109
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Lâm nghiệp 2018
  Link Download
  http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/12873
  https://drive.google.com/uc?id=1OexS9ekmobiRThOM1HLz8Ho7VQ-YLfh8
   

Share This Page