Luận Văn Thạc Sĩ Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Tài Chính Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Trường Học Thừa Thiên Huế

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Trị Kinh Doanh' started by nhandanglv123, Jul 12, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Tài Chính Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Trường Học Thừa Thiên Huế
  Phân tích thực trạng công tác quản lý tài chính của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng trường học Thừa Thiên Huế giai đoạn 2015-2017. Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Công ty đến năm 2025. Đối tượng nghiên cứu: Hệ thống quản lý tài chính của doanh nghiệp bao gồm đội ngũ quản lý tài chính, báo cáo tài chính cho phép so sánh việc kinh doanh các năm hoạt động liền kề của doanh nghiệp. 2. Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng Thu thập dữ liệu thứ cấp: Sách, giáo trình, báo, internet Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, nhân sự, kiểm toán độc lập, kiểm tra thuế của cục thuế Thừa Thiên Huế; Nguồn số liệu sơ cấp khảo sát quản lý, nhân viên năm 2018. Phương pháp phân tích dữ liệu thu thập: Phân tích định tính kết hợp định lượng, mô tả thống kê, tổng hợp so sánh tỉ lệ %. 3. Các kết quả nghiên cứu chính và kết luận - Nội dung: Hệ thống hóa cơ sở lý luận, thực tiễn về công tác quản lý tài chính của doanh nghiệp hiện nay; Đánh giá chi tiết thực trạng công tác quản lý tài chính và khảo sát nhân sự của Công ty về công tác quản lý tài chính. - Kết quả đạt được: Xác định các điểm yếu cơ bản về công tác quản lý tài chính; Xây dựng các giải pháp cụ thể để hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Công ty đến năm 2025 với nguồn lực nhân sự, tài chính hiện nay.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Quản trị kinh doanh
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Tài Phúc
  • Tác giả: Lê Công Giai
  • Số trang: 107
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học kinh tế Huế 2019
  Link Download
  http://thuvien.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/DHKTHue_123456789/6376
   

Share This Page