Luận Văn Thạc Sĩ Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Thu Bảo Hiểm Xã Hội Bắt Buộc Tại Bảo Hiểm Xã Hội Huyện Tuyên Hóa

Discussion in 'Chuyên Ngành Tài Chính Ngân Hàng' started by quanlyduanxaydung86, Jan 4, 2023.

 1. quanlyduanxaydung86

  quanlyduanxaydung86 New Member

  upload_2023-1-4_10-5-18.png
  Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Thu Bảo Hiểm Xã Hội Bắt Buộc Tại Bảo Hiểm Xã Hội Huyện Tuyên Hóa - Tỉnh Quảng Bình
  Hoạt động quản lý công tác thu bảo hiểm xã hội bắt buộc ảnh hưởng trực tiếp đến công tác chi và quá trình thực hiện chính sách BHXH trong tương lai. Nếu không thu được BHXH thì quỹ BHXH không có nguồn để chi trả cho các chế độ BHXH cho NLĐ. Do đó, thực hiện công tác thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đóng một vai trò quyết định, then chốt trong quá trình đảm bảo ổn định cho cuộc sống của NLĐ cũng như các đơn vị sử dụng lao động được hoạt động bình thường.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng
  • Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ
  • Tác giả: Hoàng Quang
  • Số trang: 114
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng 2021
  Link Download
  http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48984
  https://drive.google.com/file/d/1_ePJZW7bJbl_KTx6odEsqM47a3ekOgdU
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Jan 4, 2023

Share This Page