Luận Văn Thạc Sĩ Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Thu Bảo Hiểm Xã Hội Bắt Buộc Tại Bảo Hiểm Xã Hội Thành Phố Đồng Hới

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế' started by nhandanglv123, Jul 14, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Thu Bảo Hiểm Xã Hội Bắt Buộc Tại Bảo Hiểm Xã Hội Thành Phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
  Bảo hiểm xã hội (BHXH) là một trong những chính sách an sinh xã hội trụ cột của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Tham gia BHXH là nhiệm vụ, nghĩa vụ của các đơn vị sử dụng lao động nhằm thực hiện quyền lợi cho người lao động. Việc đóng góp vào quỹ BHXH của các bên tham gia BHXH là tất yếu vì nguyên tắc có đóng, có hưởng. Vậy thu từ đóng góp của những người tham gia BHXH là nguồn nguồn thu chủ yếu quan trọng nhất cho quỹ BHXH ở hầu hết các quốc gia. Quỹ BHXH có nhiệm vụ đảm bảo về tài chính để chi trả các chế độ BHXH cho người lao động. Thu BHXH ảnh hưởng trực tiếp đến việc chi trả các chế độ BHXH và quá trình thực hiện chính sách BHXH trong tương lai. Nếu không thu được BHXH thì quỹ BHXH không có nguồn để chi trả các chế độ BHXH cho người lao động. Vì thế, thu BHXH ngày càng trở thành khâu quan trọng và quyết định đến khả năng thực hiện chính sách BHXH, qua đó ảnh hưởng đến việc đảm bảo ổn định cuộc sống cho người lao động cũng như tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Quản lý kinh tế
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Trịnh Văn Sơn
  • Tác giả: Phạm Thị Thanh Xuân
  • Số trang: 124
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học kinh tế Huế 2018
  Link Download
  http://thuvien.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/DHKTHue_123456789/5674
   

Share This Page