Luận Văn Thạc Sĩ Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Vốn Tín Dụng Đầu Tư Của Nhà Nước Tại Ngân Hàng Phát Triển Việt Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế' started by nhandanglv123, Jul 14, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Vốn Tín Dụng Đầu Tư Của Nhà Nước Tại Ngân Hàng Phát Triển Việt Nam - Chi Nhánh Quảng Bình
  Nền kinh tế của bất cứ quốc gia nào cũng vận động theo mục tiêu tăng trưởng và phát triển không ngừng, để đạt được mục tiêu đó việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cũng như chuyển dịch cơ cấu kinh tế là một nhu cầu cấp thiết, cần một lượng vốn đầu tư lớn mà bản thân các doanh nghiệp không thể tự đầu tư được mà đòi hỏi phải có sự hỗ trợ từ phía Nhà nước. Cho vay dự án đầu tư bằng nguồn vốn tín dụng đầu tư của nhà nước là công cụ đắc lực để đáp ứng nhu cầu đó. Sau hơn mười năm hoạt động theo hình thức một ngân hàng, Ngân hàng phát triển Việt Nam (VDB) đã có nhiều nỗ lực trong việc tập trung các nguồn vốn trung và dài hạn huy động được ở trong và ngoài nước để tài trợ cho các dự án phát triển và các đối tượng đặc biệt trong nền kinh tế. Vốn của ngân hàng góp phần đẩy mạnh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xóa đói giảm nghèo. Đây là giai đoạn ngân hàng hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động nghiệp vụ để phù hợp với vai trò là công cụ của Chính phủ trong tài trợ phát triển.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Quản lý kinh tế
  • Người hướng dẫn: TS. Trần Thị Bích Ngọc
  • Tác giả: Nguyễn Thị Khánh Vinh
  • Số trang: 118
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học kinh tế Huế 2018
  Link Download
  http://thuvien.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/DHKTHue_123456789/5673
   

Share This Page