Luận Văn Thạc Sĩ Hoàn Thiện Công Tác Tham Mưu Từ Thực Tiễn Văn Phòng UBND Huyện Ứng Hòa Thành Phố Hà Nội

Discussion in 'Chuyên Ngành Lưu Trữ Học' started by nhandanglv123, Apr 7, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Hoàn Thiện Công Tác Tham Mưu Từ Thực Tiễn Văn Phòng UBND Huyện Ứng Hòa Thành Phố Hà Nội
  Nghiên cứu những vấn đề lý luận về công tác tham mưu của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện để có cơ sở đánh giá thực trạng công tác tham mưu của Văn phòng HĐND và UBND huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội và xác định phương hướng, đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác tham mưu của Văn phòng HĐND và UBND huyện Ứng Hòa. Nhiệm vụ nghiên cứu: Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về công tác tham mưu của Văn phòng HĐND và UBND huyện; Đánh giá thực trạng tình hình công tác tham mưu của Văn phòng HĐND và UBND huyện Ứng Hòa, chỉ rõ ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân của các hạn chế, bất cập; Đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tham mưu của Văn phòng HĐND và UBND huyện Ứng Hòa hiện nay.
  • Luận văn thạc sĩ xã hội
  • Chuyên ngành Quản trị văn phòng
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Văn Tất Thu
  • Tác giả: Nguyễn Thị Tuyến
  • Số trang: 146
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2019
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69473
  https://drive.google.com/uc?id=1lvO7Hq-41dbDtFUKGsrodYNZGLG1OQP2
   

Share This Page