Luận Văn Thạc Sĩ Hoàn Thiện Công Tác Thanh Tra, Giám Sát Của Ngân Hàng Nhà Nước - Chi Nhánh Đà Nẵng Đối Với Hoạt Động

Discussion in 'Chuyên Ngành Tài Chính Ngân Hàng' started by quanh.bv, Jan 24, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-1-24_22-19-12.png
  Hoàn Thiện Công Tác Thanh Tra, Giám Sát Của Ngân Hàng Nhà Nước - Chi Nhánh Đà Nẵng Đối Với Hoạt Động Tín Dụng Của Các Ngân Hàng Thương Mại Trên Địa Bàn
  Cùng với chính sách đổi mới và phát triển kinh tế tích cực của Chính phủ Việt Nam nhằm xây dựng một nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hệ thống các NHTM ở Việt Nam trong những năm qua có những bước phát triển mạnh mẽ và tiếp tục hứa hẹn triển vọng phát triển tốt đẹp. Tuy nhiên, hệ thống các ngân hàng thương mại ở Việt Nam đang đứng trước nhiều nguy cơ và rủi ro gây mất an toàn hoạt động do những yếu kém nội tại của hệ thống ngân hàng; bất cập về khuôn khổ pháp lý, cơ chế quản lý, thanh tra, giám sát ngân hàng; môi trường hoạt động ngân hàng tiềm ẩn nhiều rủi ro trong bối cảnh tự do hóa tài chính, hội nhập kinh tế quốc tế và hiện đại hóa công nghệ. Điều này thực sự trở thành mối đe dọa đến sự ổn định, lành mạnh của hệ thống kinh tế vĩ mô.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Lâm Chí Dũng
  • Tác giả: Hồ Thị Cẩm Phương
  • Số trang: 135
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng 2017
  Link Download
  http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47065
  https://drive.google.com/file/d/1HCDnauhrwklhEbpbf8GPfGCNxX_HOcqx
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page