Luận Văn Thạc Sĩ Hoàn Thiện Công Tác Thu Ngân Sách Nhà Nước Qua Kho Bạc Nhà Nước Krông Pắc, Tỉnh Đắk Lắk

Discussion in 'Chuyên Ngành Tài Chính Ngân Hàng' started by quanh.bv, Apr 2, 2024.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2024-4-2_22-0-55.png
  NSNN (NSNN) là một bộ phận chủ yếu của hệ thống tài chính quốc gia, nó có vai trò quan trọng trong toàn bộ hoạt động kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và đối ngoại của đất nước. NSNN phản ánh các mối quan hệ kinh tế phát sinh gắn liền với quá trình tạo lập, phân phối, sử dụng quỹ tiền tệ tập trung của Nhà nước nhằm thực hiện các chức năng của mình trên cơ sở luật định. Thu NSNN có vai trò rất quan trọng trong quá trình quản lý chi tiêu của Nhà nước. Nó tập trung tất cả các nguồn tài chính cần thiết để tạo lập quỹ NSNN đáp ứng các nhu cầu chi tiêu và phát triển kinh tế đã được Nhà nước hoạch định phát triển trong tương lai, nó đảm bảo cho các cuộc cải cách kinh tế - xã hội, khắc phục được tình hình bội chi ngân sách, kiềm chế lạm phát, thúc đẩy nền kinh tế và ổn định tiền tệ thông qua các chính sách tài khóa
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng
  • Người hướng dẫn: TS. Hồ Văn Nhàn
  • Tác giả: Văn Công Dũng
  • Số trang: 112
  • Kiểu file: PDF-TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Duy Tân 2019
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1i6YQXQRIJq6BU0rJej7tzuq6f9GZaDm5
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page