Luận Văn Thạc Sĩ Hoàn Thiện Công Tác Tổ Chức Quản Lý Nguồn Tài Liệu Nội Sinh Đáp Ứng Phương Thức Đào Tạo Theo Tín Chỉ

Discussion in 'Chuyên Ngành Khoa Học Thư Viện' started by quanh.bv, Jul 4, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-7-4_15-8-28.png
  Hoàn Thiện Công Tác Tổ Chức Quản Lý Nguồn Tài Liệu Nội Sinh Đáp Ứng Phương Thức Đào Tạo Theo Tín Chỉ Tại Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội
  Trong những năm gần đây vấn đề đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập ở nước ta được Đảng, Nhà nước và các cấp giáo dục rất quan tâm. Chiến lược phát triển giáo dục đã đề ra những phương hướng hòa nhập với xu thế phát triển của nền giáo dục thế giới. Việc đổi mới phương pháp giảng dạy ở Việt nam được xúc tiến mạnh mẽ và các quan niệm đổi mới phải đầy đủ và thống nhất mọi phương pháp giảng dạy, phương pháp học, đầu tư cơ sở vật chất, điều kiện học tập và thư viện. Phương pháp giảng dạy mới “Lấy người học làm trung tâm” là vấn đề được các cơ sở giáo dục chuyên nghiệp quan tâm nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng đòi hỏi ngày một cao của xã hội.
  • Luận văn thạc sĩ thông tin-thư viện
  • Chuyên ngành Khoa học Thư viện
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Trần Thị Quý
  • Tác giả: Nguyễn Mai Chi
  • Số trang: 110
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Văn hóa Hà Nội 2012
  Link Download
  http://dlib.huc.edu.vn/handle/123456789/577
  https://drive.google.com/file/d/19ZWTicjR-zXTJ3TQpXEskfMRl4MOlbJ_
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page