Luận Văn Thạc Sĩ Hoàn Thiện Công Tác Tổ Chức Thực Hiện Chính Sách Người Có Công Tại Huyện Kim Bôi, Tỉnh Hòa Bình

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế' started by quanh.bv, Jun 1, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Ngay từ những ngày đầu non trẻ của chính quyền cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khởi xướng và nêu lên những quan điểm cơ bản về ưu đãi người có công với cách mạng. Đánh giá rất cao công lao, thành tích của các thương binh, liệt sĩ, gia đình quân nhân, những cá nhân và gia đình có công với cách mạng, Hồ Chủ tịch đã viết: “Thương binh, bệnh binh, gia đình quân nhân, gia đình liệt sĩ là những người có công với Tổ quốc với nhân dân. Cho nên, bổn phận của chúng ta là phải biết ơn, phải thương yêu và giúp đỡ họ”.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Quản lý kinh tế
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Lê Trọng Hùng
  • Tác giả: Quách Thị Phượng
  • Số trang: 109
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Lâm nghiệp 2020
  Link Download
  http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/14635
  https://drive.google.com/uc?id=1BxUZXw7snc7pgcegvyUa11ESo0QwBnBB
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page