Luận Văn Thạc Sĩ Hoàn Thiện Công Tác Xếp Hạng Tín Dụng Nội Bộ Đối Với Khách Hàng Cá Nhân Kinh Doanh Tại Ngân Hàng

Discussion in 'Chuyên Ngành Tài Chính Ngân Hàng' started by quanh.bv, Jan 22, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-1-22_11-39-13.png
  Hoàn Thiện Công Tác Xếp Hạng Tín Dụng Nội Bộ Đối Với Khách Hàng Cá Nhân Kinh Doanh Tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
  Hoạt động kinh doanh tín dụng đóng vai trò rất quan trọng trong hoạt động kinh doanh ngân hàng nói riêng cũng như mối quan hệ giữa ngân hàng với các tổ chức kinh tế, cá nhân trong nền kinh tế nói chung. Để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh ngân hàng, các công cụ quản trị rủi ro tín dụng là thật sự cần thiết. Xếp hạng tín dụng là một khâu quan trọng đối với các ngân hàng thương mại nhằm đo lường rủi ro tín dụng của từng khách hàng. Vì vậy việc nghiên cứu hoàn thiện công tác XHTD nội bộ không những đóng vai trò quan trọng trong quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại mà còn hỗ trợ cho việc ra quyết định cho vay của các ngân hàng.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng
  • Người hướng dẫn: TS. Hồ Hữu Tiến
  • Tác giả: Huỳnh Thị Tú Trinh
  • Số trang: 160
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng 2017
  Link Download
  http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47015
  https://drive.google.com/file/d/1TdTjMRXXMCcPyRTjv34slAfzNMWPy3I8
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page