Luận Văn Thạc Sĩ Hoàn Thiện Công Tác Xếp Hạng Tín Dụng Nội Bộ Khách Hàng Doanh Nghiệp Tại Ngân Hàng Thương Mại

Discussion in 'Chuyên Ngành Tài Chính Ngân Hàng' started by quanh.bv, Mar 6, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-3-6_3-40-44.png
  Hoàn Thiện Công Tác Xếp Hạng Tín Dụng Nội Bộ Khách Hàng Doanh Nghiệp Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam, Chi Nhánh Đắk Nông
  Tín dụng là lĩnh vực có nhiều rủi ro nhất trong bộ máy hoạt động của Ngân hàng thương mại (NHTM), chính vì vậy hoàn thiện các công cụ quản lý rủi ro tín dụng luôn là vấn đề quan trọng hàng đầu của các NHTM. Một trong những biện pháp quản trị của Ngân hàng Thương mại là sử dụng các mô hình phân tích để chấm điểm về chất lượng, uy tín tín dụng của Khách hàng; từ đó có thể chọn lọc Khách hàng tốt và có chính sách phù hợp đối với từng đối tượng khách hàng nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng. Xếp hạng tín dụng nội bộ là cơ sở để quản trị rủi ro tín dụng nhằm hạn chế và giới hạn rủi ro ở mức mục tiêu; đồng thời cũng hỗ trợ ngân hàng trong việc phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro, tiến tới mục đích tối đa hóa lợi nhuận và bảo vệ sự ổn định của hệ thống ngân hàng.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng
  • Người hướng dẫn: GS.TS. Trương Bá Thanh
  • Tác giả: Hoàng Thị Minh
  • Số trang: 95
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng 2015
  Link Download
  http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/20672
  https://drive.google.com/file/d/1xdN-8TQyH1TNOqdCsUhbZ5rMGXBYUFWR
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page