Luận Văn Thạc Sĩ Hoàn Thiện Hệ Thống Quản Lý Kiểm Soát Nội Bộ Tại Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh Vĩnh Phúc

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế' started by quanh.bv, Apr 25, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Hoàn Thiện Hệ Thống Quản Lý Kiểm Soát Nội Bộ Tại Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh Vĩnh Phúc
  Từ khi ra đời cho đến nay, chế độ BHXH luôn phát huy được tác dụng tích cực của mình, từng bước khẳng định đây là biện pháp hỗ trợ cho người lao động một cách ổn định nhất, chắc chắn nhất khi họ bị mất hoặc giảm thu nhập. BHXH tỉnh Vĩnh Phúc là một đơn vị BHXH cấp tỉnh, trực thuộc BHXH Việt Nam, có chức năng giúp Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp và quản lý quỹ BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Cùng chung với điều kiện phát triển kinh tế của đất nước và đang trong tiến trình hội nhập kinh tế thế giới, các cụm, khu công nghiệp xuất hiện trên địa bàn tỉnh ngày càng nhiều. Do đó, số lượng các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ngày càng tăng, càng đa dạng. Đó cũng là một trong những thách thức đối với cơ quan BHXH tỉnh trong việc quản lý thu và thực hiện chi trả các chế độ BHXH cho người lao động.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Quản lý kinh tế
  • Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Bùi Minh Vũ
  • Tác giả: Ngô Thị Thục Vĩnh
  • Số trang: 122
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Thái Nguyên 2013
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...tai-bao-hiem-xa-hoi-tinh-vinh-phuc-41042.html

   

Share This Page