Luận Văn Thạc Sĩ Hoàn Thiện Hệ Thống Quy Chế, Quy Định Về Hoạt Động Văn Phòng Tại Trung Tâm Phát Triển Khoa Học

Discussion in 'Chuyên Ngành Hành Chính' started by nhandanglv123, Jan 22, 2021.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Hoàn Thiện Hệ Thống Quy Chế, Quy Định Về Hoạt Động Văn Phòng Tại Trung Tâm Phát Triển Khoa Học, Công Nghệ Và Tài Năng Trẻ (Thuộc Trung Ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh)
  Hệ thống những vấn đề lý luận về tổ chức khoa học hoạt động văn phòng, trong đó có vấn đề xây dựng và hoàn thiện các quy chế, quy định. Khảo sát, đánh giá tính đầy đủ và sự phù hợp của các quy chế, quy định về hoạt động văn phòng và tình hình thực hiện các quy chế, quy định hiện có. Đề xuất các biện pháp sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các quy định không còn phù hợp với tình hình thực tế và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các quy chế, quy định.
  • Luận văn thạc sĩ hành chính
  • Chuyên ngành Quản trị văn phòng
  • Người hướng dẫn: PGS.TS. Vũ Thị Phụng
  • Tác giả: Nguyễn Thị Kim Phượng
  • Số trang: 103
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Quốc Gia Hà Nội - Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn 2020
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/89544
  https://drive.google.com/uc?id=1ix1rKTm47LqJB1XYJ22k7w2H3nXRzk48
   

Share This Page