Luận Văn Thạc Sĩ Hoàn Thiện Hệ Thống Xếp Hạng Tín Dụng Khách Hàng Doanh Nghiệp Của Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế' started by nhandanglv123, Jul 14, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Hoàn Thiện Hệ Thống Xếp Hạng Tín Dụng Khách Hàng Doanh Nghiệp Của Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam - Chi Nhánh Huế
  Ngân hàng thương mại (NHTM) là một định chế tài chính trung gian có tầm quan trọng trong nền kinh tế thị trường. Thông qua việc huy động các loại vốn nhàn rỗi trong xã hội rồi phân phối lại cho các chủ thể trong nền kinh tế để mở rộng sản xuất kinh doanh, các NHTM đã có vai trò rất lớn cho sự tăng trưởng và phát triển kinh tế của quốc gia.Trong hoạt động kinh doanh của mình, NHTM luôn phải đối mặt với rất nhiều rủi ro, trong đó rủi ro tín dụng có thể xem như là rủi ro chính yếu nhất và được các NHTM đặc biệt quan tâm. Trên thực tế, ngân hàng Trung Ương (NHTW) các quốc gia đã đưa ra những yêu cầu về quản trị rủi ro, trong đó nhấn mạnh đến vai trò của công tác xếp hạng tín dụng (XHTD) nội bộ đối với NHTM, được quy định trong Hiệp ước Basel I (năm 1998) và bổ sung trong Hiệp ước Basel II (năm 2004).
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Quản lý kinh tế
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Mai Văn Xuân
  • Tác giả: Trần Thị Thủy Tiên
  • Số trang: 151
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học kinh tế Huế 2018
  Link Download
  http://thuvien.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/DHKTHue_123456789/5662
   

Share This Page