Luận Văn Thạc Sĩ Hoàn Thiện Hoạt Động Cho Vay Hộ Nghèo Tại Phòng Giao Dịch Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội Huyện Lệ Thủy

Discussion in 'Chuyên Ngành Tài Chính Ngân Hàng' started by quanh.bv, Apr 2, 2024.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2024-4-2_21-54-27.png
  Hoàn Thiện Hoạt Động Cho Vay Hộ Nghèo Tại Phòng Giao Dịch Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội Huyện Lệ Thủy, Quảng Bình
  Từ khi được thành lập đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã không ngừng nghiên cứu và đưa vào thực tiễn một mô hình quản lý mới, áp dụng phương thức đáp ứng được với các điều kiện của khách hàng, phối hợp chặt chẽ giữa ngân hàng và các tổ chức chính trị - xã hội cho phù hợp với yêu cầu mới từ thực tiễn. Đặc biệt có thể khẳng định, chuyển biến rõ rệt nhất của NHCSXH là tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 40- CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, đưa Chỉ thị của Đảng đi sâu vào cuộc sống, tạo nên tác động mạnh mẽ, tích cực đối với hoạt động tín dụng chính sách.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng
  • Người hướng dẫn: TS. Hồ Tuấn Vũ
  • Tác giả: Trần Thị Phượng
  • Số trang: 112
  • Kiểu file: PDF-TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Duy Tân 2020
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1uVMt5yp3uKWRn-hlFb8DqQjovKOy525q
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page