Luận Án Tiến Sĩ Hoàn Thiện Kế Toán Quản Trị Chi Phí Và Giá Thành Tại Các Công Ty Xây Dựng Công Trình Thủy Lợi

Discussion in 'Chuyên Ngành Kế Toán Kiểm Toán' started by hieu1605, Jun 3, 2020.

 1. hieu1605

  hieu1605 Member

  [​IMG]
  Thứ nhất, luận án đã hệ thống những cơ sở lí luận khoa học về kế toán quản trị chi phí và giá thành trong các doanh nghiệp xây dựng, đặc điểm hoạt động xây lắp, ảnh hưởng của các đặc điểm này đến kế toán quản trị chi phí và giá thành trong doanh nghiệp. Luận án cũng hệ thống những nội dung của kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp xây lắp từ phân loại chi phí, xây dựng định mức và lập dự toán, tập hợp, tính toán phân bổ chi phí cho các đối tượng tính giá, Kiểm soát chi phí và kế toán trách nhiệm, các phương pháp xác định chi phí, phân tích chi phí nhằm cung cấp thông tin phục vụ cho việc ra quyết định, lập báo cáo KTQT chi phí SX và giá thành theo hướng vận dụng phương pháp chi phí mục tiêu.
  • Luận án tiến sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Kế toán
  • Người hướng dẫn: PGS, TS. Phạm Thị Kim Vân, PGS, TS. Phạm Tiến Hưng
  • Tác giả: Đào Thuý Hằng
  • Số trang: 291
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Tài Chính 2020
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.31&view=35166
  https://drive.google.com/uc?id=1a5W3fITs3sdJk7v72syeuObnr1MaHRSk
   
  Last edited by a moderator: Jun 4, 2020

Share This Page