Luận Văn Thạc Sĩ Hoàn Thiện Phân Cấp Quản Lý Ngân Sách Cho Các Huyện Thị, Thành Phố Trực Thuộc Tỉnh Quảng Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Tài Chính Ngân Hàng' started by quanh.bv, Jan 20, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-1-20_13-44-41.png
  Trong hoạt động quản lý nhà nước, cùng với sự phát triển kinh tế – xã hội, với yêu cầu can thiệp của Nhà nước vào nền kinh tế thị trường nhằm bảo đảm các mục tiêu hiệu quả, ổn định và công bằng, việc phân cấp quản lý nhà nước là một nội dung quan trọng nhằm bảo đảm sự tham gia của các cấp chính quyền vào thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước một cách hiệu quả nhất. Ngân sách nhà nước là nguồn lực tài chính của quốc gia. Để quản lý quá trình hình thành và phân bổ một cách có hiệu quả việc sử dụng ngân sách nhà nước là một vấn đề quan trọng và cấp thiết của các quốc gia trên thế giới.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng
  • Người hướng dẫn: TS. Hồ Kỳ Minh
  • Tác giả: Huỳnh Thị Ngân Phương
  • Số trang: 121
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng 2017
  Link Download
  http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47066
  https://drive.google.com/file/d/18w44NpXPMd3giSk-9-2mBPXVFaCXt5Ys
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page